აქცია 7 + 1

აქციის  ფარგლებში  ჯავშანი  კეთდება 15  ივნისიდან  –  30  ივნისის  ჩათვლით.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *